Sikker og funksjonell rehabilitering av damfront

Brekke kraftstasjon og tilliggende sluseanlegg ligger ved Tistedal utenfor Halden. Dam- og sluseanlegget ble ferdigstilt i 1924 og er en av turistattraksjonene langs Haldenkanalen.
Dammen hadde lenge båret preg av store kalkutfellinger og avskallinger i slemmemassen, så prosjektets byggherre Østfold Energi satte AF Anlegg Havn på jobben med å utbedre dammen.

Den gamle slemmemassen skulle fjernes og erstattes med et lag med mørtel som er mer diffusjonsåpen enn betongen bak. På denne måten diffunderer vannet gjennom betongen, og blir ikke liggende mellom betong og det påsprøytede mørtellaget. Mørtelen AF Anlegg Havn benytter i prosjektet er utviklet i tett samarbeid med produsenten Hey`di.

Brekke Kraftstasjon i Haldenvassdraget

Brekke Kraftstasjon i Haldenvassdraget

Vellykket stillasløsning

Ramirent leverte en skreddersydd løsning med en åtte meter bred hengestillas som de enkelt kunne flytte under arbeidet. – Vi hadde i utgangspunktet tenkt oss et tradisjonelt stillas over hele dammen, men takket være Ramirent fikk vi et mye bedre alternativ, sa Prosjektleder Kåre R. Brandal da prosjektet var over.

Cirka 1940 kvadratmeter damfront ble rehabilitert ved Brekke kraftstasjon i løpet av våren, sommeren og høsten 2009. Betongteknolog Bernt Kristiansen i AF Anlegg Havn forteller at   – Vi mener denne type betongrehabilitering også vil være godt egnet for en rekke andre damanlegg i Norge som sliter med de samme problemene som dette anlegget gjorde. Det er dreneringen som ofte er problemet og det har vi funnet løsningen på.