Ramirents stillasmontører kåret til månedens UE av HENT

HENT startet september 2014 rivearbeidene på gamle Isfjorden skole i Rauma. Over opprinnelig grunnmur bygges det 2300 kvm lyse og moderne skolelokaler, tegnet av arkitekt Streken AS/Ola Roald AS. Påkostede utearealer gir barna i Isfjorden mangfold og fysisk utfoldelse. Utvendige trapper på fasaden er med å gi liv og bevegelse i bygningskroppen. Byggherre er Rauma kommune.

På dette prosjektet honorerer Hent sine underleverandører som ivaretar kravene de stiller til HMS. I januar gikk prisen til Ramirents stillasmontører.

Trond Lundberg, HMSK Leder i Hent, begrunner dette med følgende ord:
«Vil med dette gratulere Ramirent som månedens UE for januar 2015 her på nye Isfjorden skole. Dette pga at IK-permer er komplette ved ankomst, SikkerJobbAnalyse er skrevet for stillasebygging, og ikke minst gutta som er her og monterer stillaset. De er effektive, løsningsorientert og behjelpelig med det meste, veldig bra. Guttene vil få en liten påskjønnelse i løpet av dagen