More than Machines!

Ramirent er More than machines
“Våre mest verdifulle maskiner er våre ansatte. Det er gjennom deres kunnskap og erfaring at vi kan tilby effektive og bærekraftige løsninger for våre kunder og for samfunnet “, sier Tapio Kolunsarka , Ramirents konsernsjef.

Ramirents styrke er nettopp å kombinere de ansattes erfaringer og kunnskap, med evnen til å forstå de ulike kundenes behov. På denne måten skapes bærekraftige løsninger, og våre kunder kan bruke mer av sin tid til å fokusere på egen kjernevirksomhet.

Ved å kombinere vår service og kompetanse med høy kvalitet på utstyret, jobber vi som en samarbeidspartner og bidrar til at kundenes prosjekter holder fremdriftsplanen. Våre kunder skal oppnå produktivitet, spare tid og bli mer effektive. Vi sørger for god logistikk, og bidrar til økt sikkerhet og eco-effektivisering på prosjekter.

Vårt merkevareløfte er:
Ramirent er mer enn maskiner.