Med tak-over-tak stillasløsning kan man bygge i all slags vær

I Norge kan været være lunefullt, og byggebransjen blir ofte påvirket av dette. Svært ofte betyr store nedbørsmengder – enten det er snø eller regn, forsinkelser på byggeprosjektet. Ramirent har løsningen som kan begrense forsinkelsene: tak-over-tak-stillasløsninger eller Weather Protection System (WPS).

– Vi har hatt gode erfaringer med disse tak-over-tak stillasløsningene, forteller Jarle Pettersen i Ramirent. Det som er spesielt med løsningen er at hele byggeplassen er innebygget.
Bygg som skal føres opp som såkalte Passiv-hus stiller strenge krav til utbygger og gir utfordringer på flere plan. Slike hus bygges på en måte som gjør at det krever svært lite energi, det har tykke vegger og er nærmest lufttett.

Eksempel på tak-over-tak stillasløsning på Fornebu

Hele byggeplassen er innebygget
Et av prosjektene som ble en suksess, takket være tak-over-tak stillasløsningen til Ramirent, var byggingen av barneskolen og grendehuset på Fornebu. Det var HENT AS som var entreprenør og de var svært godt fornøyd med løsningen: – Vi kunne jobbe upåvirket av klimaet med denne løsningen, og hadde fine arbeidsforhold. Varmeløsningen gjør at bygget holder en konstant temperatur ved hjelp av en termostat. Derfor er heller ikke snø på taket noe problem, varmen i bygget sørger for at snøen smelter fortløpende, forteller Knut Dreier, prosjektleder i HENT AS. – Tatt i betraktning værforholdene med mye snø, antar jeg at vi kuttet ned byggetiden med ca 25%, avslutter Dreier.

Tak-over-tak stillasløsninger
Slike løsninger sikrer mot fuktskader ved rehabilitering eller nybygg. Løsningen gir også et behagelig klima uavhengig av været, og er med på å sikre et høyt nivå på HMS på arbeidsplassen.

• Gjør deg uavhengig av værforhold
• Forkorter byggeperioden
• Reduserer etterskader (sopp- og råteskader)
• Øker trivsel og reduserer fravær på arbeidsplassen
• Mer fleksibilitet
• Kontinuerlig fremdrift

Er du interessert i å få mer informasjon om tak-over-tak løsninger? Ta kontakt med oss via dette skjemaet: