Grøftekasser gir bedre HMS

Statistikken viser at flere liv går tapt hvert år ved arbeidsulykker i forbindelse med at grøfter raser under utgraving. Grøftekasser brukes for å sikre mot ras ved graving av grøfter.
På Mailand i Lørenskog ble det i 2008 bygget en ny gangbro over riksvei 159 og Solheimsveien, som ender opp i andre etasje på Metro Kjøpesenter. Ramirent leverte grøftekasser på 6 x 6 meter – et format som aldri tidligere var blitt benyttet i Norge på dette tidspunktet. Grøftekassene fungerte som sikringskasser for brofundamentet, og som sikring for de som jobbet på prosjektet.
Gangbroen var ferdig i september 2008, og ECO Bygg var byggherre på prosjektet. Ramirent leverte grøftekasser og betongvibratorer til dette gangbroprosjektet på Mailand.