Brovedlikehold med klatrestillas

Da den gamle motorveibroen i Drammen fikk runde bropilarer lik de som bærer den nye broen, måtte de gamle pilarene sprenges bort.  For å løse denne oppgaven leide Demex, en underleverandør av Skanska i dette prosjektet, et klatrerstillas av Ramirent. Klatrestillas har tradisjonelt vært benyttet til fasadearbeider ved montering og rehabilitering, men dette ble et nytt og utradisjonelt bruksområde for utstyret.

Omfattende jobb

Jobben med å skifte ut de 35 bropilarene under den gamle motorveibrua over Drammen var både omfattende og komplisert. Arbeiderne sprengte vekk betongen fra de gamle, firkantede søylene og murte opp nye, runde søyler. For at brua ikke skulle kollapse under arbeidet, begynte man med en søyle i den ene enden. Da dette var gjort, måtte klatrerstillaset flyttes helt til den andre enden for å ta søyle nummer to. I mellomtiden skulle den første søylen støpes og herdes. Slik gikk hele arbeidsprosessen ved at klatrestillaset ble flyttet frem og tilbake. Demex regnet ca. fire arbeidsdager per søyle: to dager for pigging og to dager for å sprenge vekk søylen. Resten av jobben var det andre aktører som sto for.

Arbeidsprosessen

Først boret Demex ca 200 hull på den gamle søylen – ett for hver 25. cm. Her ble det brukt en piggmaskin på 2,3 tonn som ble løftet opp i riktig høyde av et MS 3000 ”Heavy Range” klatrestillas fra Ramirent. Deretter ble det satt det opp fire støttesøyler og ca 1.200 tonn av broen ble løftet opp mellom 2 og 4 cm før søylene ble sprengt bort: kun litt armering sto igjen nederst på fundamentet.  Deretter ble ny søyle støpt.